Välkommen till Brandskyddsbutikens webshop

Brandsläckare, Fett

Price: 3 525,00 SEK

Fettbrandläckare installeras i kök där fritöser och stekbord finns.

Släcktekniskt reagerar saltlösningen kemiskt med matfettet och ger en flerfaldig släckeffekt enligt
följande:

  •  Vätskan saponifierar och bildar tillsammans med  fettet ett tvålliknande täcke över fettet
  •   Vattnet i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor
  •   Ytterligare kylning erhålls genom att saltlösningen reagerar med fettet och bildar CO2

 

Denna släckare har klassning
13A 113 B 75 F

Brandklass F innebär att släckaren är provad och godkänd för brand i matolja

Maximalt avstånd mellan handbrandsläckare och skyddad köksutrustning bör inte överstiga 10 meter. Vid behov monteras fler än en brandsläckare.

Det rekommenderas att märka upp fettbrandsläckare med varselskylt för brandsläckare och tilläggsskylt som anger att släckaren är avsedd för fettbrand.

 

Product in stock
Quantity
Loading Updating cart...