Sponsring

Jul & andra helghälsningar


Istället för att skicka julhälsningar med brev eller andra helghälsningar till kunder eller andra stöder Brandskyddsbutiken Stockholms Stadsmissions verksamhet samt UNHCR och ger stöd till Jul och andra stora helger.

UNHCR hjälper människor som är på flykt