Brandskyddsbutiken.se 

Brandtätning & Branddörrar & Brandtrappor

Brandskyddsbutiken genomför tätningar av genomföringar, brandväggar, brandceller mm i egen regi.
Vid större arbeten väljer Brandskyddsbutiken ut certifierade leverantörer med tanke på kvalité och kostnadseffektivitet. Brandskyddsbutiken håller i utförandet, kontrollerar fakturerade kostnader och ni erhåller full dokumentation efter genomfört arbete.

Brandskyddsbutiken tillhandahåller bl a att

  • Bygga nya brandväggar.
  • Täta brandväggar & brandceller mot brand men även mot ljud och miljökrav.
  • Branddörrar; Beställa och Montera .
  • Brandtrappor/utrymningstrappor; Beställa och Montera.
  • Brandisolera bärande stål, ytskikt och textil.
  • Brandskyddsmålning av stål och bärande konstruktioner.
  • Brandcelller; projektering och rådgivnig
  • Rita upp brandcellsritningar.
  • Reparera brandväggar och brandceller.

Utförda arbeten märks upp, där det av märkningen framgår materialtyp, typgodkännandebevis, brandteknisk klass, datum för montaget samt signatur av montören.

Dokumentation:

Ni får intyg på att monterat brandskydd motsvarar de brandtekniska krav som ställts i er brandskyddsdokumentation eller motsvarande.För Beställning av offert - Klicka här och beskriv kort i meddelanderutan vad ni önskar få offert på. Vi återkommer i fråga om detaljer till er om det behövs.